9 sierpnia 2016

Władze Związku

Zarząd Związku Zawodowego Twórców Kultury

Zgodnie z art. 18 statutu Związku Zawodowego Twórców Kultury, uczestnicy Walnego Zebrania Związku Zawodowego Twórców Kultury, które odbyło się w 24 maja 2016 r. w Warszawie, wybrali członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.

Krzysztof Dzikowski

Krzysztof Dzikowski 

Przewodniczący Zarządu ZZTK

Paweł Bromski

Paweł Bromski

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu ZZTK

Krzysztof Sadowski

Krzysztof Sadowski

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu ZZTK

Paweł Lipski

Paweł Lipski

Skarbnik ZZTK

Barbara Janiszewska

Barbara Janiszewska

Sekretarz Generalny ZZTK

Robert Obcowski

Robert Obcowski

Członek Zarządu ZZTK

Antoni Czajkowski

Antoni Czajkowski

Członek Zarządu ZZTK

Bogdan Gajkowski

Bogdan Gajkowski

Członek Zarządu ZZTK

Marek Gaszyński

Marek Gaszyński

Członek Zarządu ZZTK

brak zdjęcia

Stefan Kruczkowski

Członek Zarządu ZZTK

Jerzy Mamcarz

Jerzy Mamcarz

Członek Zarządu ZZTK

Sławomir Pietrzykowski

Sławomir Pietrzykowski

Członek Zarządu ZZTK

Tomasz Szmidt

Tomasz Szmidt

Członek Zarządu ZZTK

Komisja Rewizyjna Związku Zawodowego Twórców Kultury

brak zdjęcia

Maciej Sierakowski

przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Leon Sęk

Leon Sęk

zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

brak zdjęcia

Robert Kalicki

sekretarz Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Sadowski

Mariusz Bereziak

członek Komisji Rewizyjnej

brak zdjęcia

Jacek Herok

członek Komisji Rewizyjnej