10 maja 2016

O ZZTK

Byt kultury narodowej zależy
od sytuacji bytowej jej twórców.

Związek Zawodowy Twórców Kultury został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu 10 września 2008 roku.

logostronaZZTK - Copy

To, co dotąd wydawało się niemożliwe, stało się faktem: środowisko polskich twórców zyskało nowy, potężny oręż w toczącej się już dziś i zapewne nieuchronnej także w przyszłości walce o poprawę materialnych, socjalnych i prawnych warunków naszej pracy, czyli tego, na czym znamy się najlepiej: współtworzenia polskiej kultury narodowej.

Skupiając naszą uwagę – jak przystało na związek zawodowy – na jakże ważnych sprawach socjalno-bytowych, nie zamierzamy pozostać obojętni wobec procesów, zjawisk i przemian, wpływających pośrednio i bezpośrednio na kondycję polskiej kultury narodowej – wspólnego i bezcennego dobra, będącego własnością i fundamentem tożsamości wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Nie potrafimy się oprzeć wrażeniu, że dziś, w dobie postępującej globalizacji i natrętnej komercjalizacji kultury, wytwory polskich twórców, niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie spełniają się twórczo ich autorzy, wymagają wzmożonej opieki i ochrony. Wierzymy, że prężny i silny – także liczebnie – związek zawodowy polskich twórców nie raz przemówi w tych sprawach mocnym głosem, z którym będą musieli się liczyć zarówno obecni, jak i przyszli decydenci.

Powołanie Związku zwieńczyło wieloletnie starania różnych grup i środowisk twórczych, zmierzające do powołania do życia organizacji, która mogłaby działać i zabiegać o słuszne interesy wszystkich polskich twórców w ramach formuły związku zawodowego.

Mamy nadzieję, że nasza wizja walki o sprawy bytowe polskich twórców i – szerzej – o polską kulturę spotka się z życzliwym przyjęciem. Nie zamierzamy z nikim konkurować ani zastępować żadnej z działających już na niwie kultury większych i mniejszych organizacji. Czekamy na sygnały i sugestie środowisk twórczych, wskazujące te obszary polskiego życia kulturalnego, które wymagają pilnej interwencji na poziomie związkowym. Liczymy na poważną, merytoryczną i życzliwą współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, bo tylko razem mamy szansę osiągnąć to, co dziś wydaje się trudne lub niemożliwe. Nade wszystko zaś liczymy na życzliwość i czynne poparcie tych koleżanek i kolegów, którzy dziś, współtworząc polską kulturę, borykają się z wieloma trudnościami i z obawą patrzą w przyszłość. Do zobaczenia w szeregach naszego Związku.

Dlaczego warto wstąpić do ZZTK?

ZWIĄZEK DLA TWÓRCÓW KULTURY

Każdego dnia zabiegamy o wspólne i indywidualne interesy wszystkich polskich twórców w ramach formuły związku zawodowego.

WSPÓLNY GŁOS TWÓRCÓW KULTURY

Wierzymy, że prężny i silny – także liczebnie – związek zawodowy polskich twórców nie raz przemówi w tych sprawach mocnym głosem.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

Liczymy na poważną, merytoryczną i życzliwą współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, bo tylko razem mamy szansę osiągnąć to, co dziś wydaje się trudne lub niemożliwe.

WSPÓŁTWORZENIE KULTURY NARODOWEJ

Dzięki ZZTK środowisko twórców zyskało nowy, potężny oręż w walce o poprawę materialnych, socjalnych i prawnych warunków naszej pracy, czyli współtworzenia polskiej kultury narodowej.

back3