9 sierpnia 2016

Nasza działalność

Jeden wspólny cel: dobro twórców kultury polskiej.

Reprezentacja twórców

Reprezentujemy indywidualne i zbiorowe prawa oraz interesy zawodowe, społeczne i socjalne twórców kultury. Występujemy w tym celu do właściwych organów władzy, pracodawców i innych organizacji. Udzielamy różnych form pomocy członkom ZZTK.

Aktywizacja środowisk twórczych

Bierzemy udział w kształtowaniu aktywności społecznej, etyki i godności zawodowej, statusu twórców kultury oraz ochronie tych wartości. Organizujemy i prowadzimy różne formy szkolenia związkowego.

Aktywna współpraca

Aktywnie współpracujemy z innymi związkami zawodowymi działającymi w sferze kultury i sztuki. Zrzeszamy się w ogólnokrajowych organizacjach związkowych działającymi na rzecz twórców kultury.

writing-828911_1920

Dołącz do nas!

Razem możemy więcej! Zajrzyj do podstrony Dołącz do nas i dowiedz się, co musisz zrobić, aby wstąpić do Związku Zawodowego Twórców Kultury. Nie powinno zająć Ci to więcej niż 15 minut.

Jak realizujemy nasze cele?

Sekcje branżowe ZZTK

Sekcje branżowe pełnią ważną rolę w strukturze ZZTK. Za ich pośrednictwem członkowie Związku mogą zgłaszać Zarządowi problemy, z którymi boryka się ich środowisko. Przewodniczący Sekcji są regularnie zapraszani na posiedzenia Zarządu.

Rada Środowisk Twórczych

Sekcje branżowe pełnią ważną rolę w strukturze ZZTK. Za ich pośrednictwem członkowie Związku mogą zgłaszać Zarządowi problemy, z którymi boryka się ich środowisko. Przewodniczący Sekcji są regularnie zapraszani na posiedzenia Zarządu.

Zespół ds. Mediów

Zespół ds. Mediów działa na rzecz promocji i popularyzacji Związku Zawodowego Twórców Kultury i jego agend oraz sekcji.

II-KTKP-plakat-A3_spad-5mm_cmyk_ps

Związek Zawodowy Twórców Kultury organizuje kongresy i szkolenia dla swoich członków. Obejmujemy swoim patronatem wydarzenia innych organizacji.

forum-jpg-8-295x300

Branża Kultury działająca przy ZZTK ściśle współpracuje z Branżą Kultury FZZ. Wspólnie formułujemy wnioski i żądania dotyczące spraw bytu i statusu twórców.

Zapisz się do Związku Zawodowego Twórców Kultury!

Zapoznaj się uważnie z Regulaminem Przyjmowania Członków i pobierz dostępny na niniejszej stronie Formularz Zgłoszeniowy. Wydrukowany, wypełniony i podpisany Formularz możesz dostarczyć osobiście do siedziby Związku, przesłać pocztą lub mailem na nasz adres.

guitar-756326_1920

Sekcje muzyczne

Sekcje branżowe Związku Zawodowego Twórców Kultury są ciałami pomocniczymi Zarządu ZZTK, powoływanymi do życia w celu lepszego reprezentowania w pracach władz Związku interesów i potrzeb poszczególnych grup twórców, zrzeszonych w ZZTK (fragment Regulaminu sekcji branżowych).

writing-923882_1920

Sekcje literackie

Obecnie w ramach Związku Zawodowego Twórców Kultury działa kilkanaście sekcji branżowych, wśród nich m.in: sekcje filmowe, sekcja didżejów i prezenterów muzycznych, sekcja dziennikarzy i publicystów czy sekcja animatorów kultury.

brushes-1323536_1920

Sekcje plastyczne

Jesteś artystą plastykiem, fotografem, dziennikarzem lub animatorem kultury? Chcesz działać na rzecz reprezentowanego przez siebie środowiska twórców? Dołącz do nas i razem z nami zmieniaj rzeczywistość!