IMG-8398

Odszedł Człowiek wielu talentów…

… Antoni Czajkowski (1946 – 2020). Kiedy dotarła do nas wiadomość o Jego śmierci, aż trudno było w nią uwierzyć… Poznałam Antoniego kilka lat temu, ale od pierwszego dnia znajomości wiedziałam, że to  nie tylko „kompozytor z powikłaniami literackimi”, ale Człowiek pełen pomysłów, odważny w prezentowaniu swojej opinii. Pomimo zmagania się z chorobą był zawsze[…]

Nasze obowiązki…

… są zapisane w art. 12 statutu ZZTK. „Członkowie Związku są obowiązani do: … 4. terminowego opłacania składki członkowskiej na rzecz Związku na zasadzie i wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków”. Wysokość składki to 10 zł miesięcznie. Przypominamy, że składki są podstawowym źródłem finansów umożliwiającym funkcjonowanie biura. Niestety, sytuacja jest zła, ponieważ – mimo apeli[…]

Uchwała Zarządu ZZTK- 26 maja 2020r.

W związku z upływem kadencji władz ZZTK w maju 2020 r. oraz nadal obowiązującym stanem epidemii na terytorium RP członkowie Zarządu – działając na podstawie art. 21, p. 1 statutu ZZTK, obecni podczas spotkania on-line 26 maja br. – postanowili przesunąć termin Walnego Zebrania Członków ZZTK na okres dwa miesiące po zniesieniu  obowiązujących ograniczeń sanitarnych[…]

0001

Decyzja Zarządu ZZTK

Informujemy, że Zarząd ZZTK postanowił o zawieszeniu członkostwa Krzysztofa Sadowskiego we władzach  ZZTK jako wiceprzewodniczącego  Zarządu. Krzysztof Sadowski zwrócił się z taką prośbą 26 września br.: „W związku z obecną sytuacją dotycząca moich spraw osobistych, zwracam się do Zarządu z prośbą o zawieszenie mnie w funkcji Członka Zarządu, wiceprezesa ZZTK do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji”.

ACzajkowski-270x270

Czajkowski pisze pracę doktorską

Muzyk, kompozytor („nazwisko samo brzmi jak muzyka”).  Nie tylko. Nauczyciel, społecznik. Nadto autor tekstów i poeta. Antoni Czajkowski jest człekiem pełnym pomysłów, odważnym w prezentowaniu swoich opinii na posiedzeniach szacownego Zarządu ZZTK, w którym przyszło nam wspólnie działać. … Antoni świętował  15 września 2018 roku pół wieku  działalności twórczej.  Benefis 50-lecia odbył się w Grajewskim[…]

1 wręczenie

Ewa Wiśniewska z Nagrodą im. Ireny Solskiej

„… Osoba tak różnobarwna, jak jej niezliczone role w filmie, teatrze, telewizji, wszędzie… Potrzebna, podziwiana, poszukująca …”.  To o bohaterce wieczoru – Ewie Wiśniewskiej! Nagrodę im. Ireny Solskiej  Ewa Wiśniewska – jako  ósma laureatka tej nagrody – odebrała w warszawskiej siedzibie ZASP 3 grudnia 2018 r. Otrzymała ją „za wszechstronny dorobek artystyczny w teatrze, kinie,[…]