IMG-8398

Odszedł Człowiek wielu talentów…

… Antoni Czajkowski (1946 – 2020). Kiedy dotarła do nas wiadomość o Jego śmierci, aż trudno było w nią uwierzyć… Poznałam Antoniego kilka lat temu, ale od pierwszego dnia znajomości wiedziałam, że to  nie tylko „kompozytor z powikłaniami literackimi”, ale Człowiek pełen pomysłów, odważny w prezentowaniu swojej opinii. Pomimo zmagania się z chorobą był zawsze[…]

Nasze obowiązki…

… są zapisane w art. 12 statutu ZZTK. „Członkowie Związku są obowiązani do: … 4. terminowego opłacania składki członkowskiej na rzecz Związku na zasadzie i wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków”. Wysokość składki to 10 zł miesięcznie. Przypominamy, że składki są podstawowym źródłem finansów umożliwiającym funkcjonowanie biura. Niestety, sytuacja jest zła, ponieważ – mimo apeli[…]

Uchwała Zarządu ZZTK- 26 maja 2020r.

W związku z upływem kadencji władz ZZTK w maju 2020 r. oraz nadal obowiązującym stanem epidemii na terytorium RP członkowie Zarządu – działając na podstawie art. 21, p. 1 statutu ZZTK, obecni podczas spotkania on-line 26 maja br. – postanowili przesunąć termin Walnego Zebrania Członków ZZTK na okres dwa miesiące po zniesieniu  obowiązujących ograniczeń sanitarnych[…]