Nasze obowiązki…

… są zapisane w art. 12 statutu ZZTK. „Członkowie Związku są obowiązani do: … 4. terminowego opłacania składki członkowskiej na rzecz Związku na zasadzie i wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków”.

Wysokość składki to 10 zł miesięcznie.

Przypominamy, że składki są podstawowym źródłem finansów umożliwiającym funkcjonowanie biura.

Niestety, sytuacja jest zła, ponieważ – mimo apeli – wielu członków nie płaci tych składek.  Statystyka jest jednak nieubłagana.

My – w miarę skromnych możliwości i wpłat darczyńców – staramy się np. występować w Ich imieniu i podejmować interwencje.

W tej sytuacji – rozumiejąc niełatwą sytuację Twórców  – ponownie apelujemy o wykonywanie tego podstawowego obowiązku członka ZZTK.