Uchwała Zarządu ZZTK- 26 maja 2020r.

W związku z upływem kadencji władz ZZTK w maju 2020 r. oraz nadal obowiązującym stanem epidemii na terytorium RP członkowie Zarządu – działając na podstawie art. 21, p. 1 statutu ZZTK, obecni podczas spotkania on-line 26 maja br. – postanowili przesunąć termin Walnego Zebrania Członków ZZTK na okres dwa miesiące po zniesieniu  obowiązujących ograniczeń sanitarnych dotyczących zakazu zwoływania zgromadzeń powyżej 150 osób.

Do ZZTK należy 224 członków, mających prawo uczestniczenia w takim zebraniu.

Uchwałę zaakceptowało 10 obecnych członków Zarządu.

Zgodnie z zapisami statutu  ZZTK oraz ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii  w momencie umożliwiającym zwołanie Walnego Zebrania Członków ZZTK przekażemy niezbędne informacje (30 dni przed terminem tego zebrania).