Decyzja Zarządu ZZTK

Informujemy, że Zarząd ZZTK postanowił o zawieszeniu członkostwa Krzysztofa Sadowskiego we władzach  ZZTK jako wiceprzewodniczącego  Zarządu. Krzysztof Sadowski zwrócił się z taką prośbą 26 września br.: „W związku z obecną sytuacją dotycząca moich spraw osobistych, zwracam się do Zarządu z prośbą o zawieszenie mnie w funkcji Członka Zarządu, wiceprezesa ZZTK do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji”.

0001