Jak zgłosić ubezpieczenie do ZUS-u

Po spotkaniu przedstawicieli ZZTK w Zakładzie  Ubezpieczeń Społecznych (I Oddział w Warszawie, Wydział Ubezpieczeń i Składek)  – otrzymaliśmy informację o tym, co  twórcy i artyści powinni zrobić, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do ZUS w sprawie ubezpieczenia.

Zasady dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń twórców i artystów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  1. Po otrzymaniu decyzji  z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN ), twórca lub artysta jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty jej otrzymania dokonać zgłoszenia do Oddziału ZUS zgodnie z miejscem zamieszkania.
  2. Zgłaszając się twórca/artysta jest zobowiązany do przedłożenia:
  3. a) oświadczenia dotyczącego daty otrzymania decyzji,
  4. b)     pisma  o objęcie zaopatrzeniem emerytalnym obowiązkowym lub dobrowolnym i wyrażenia zgody na opłacenie tychże składek na podstawie wydanej decyzji MKiDN (należy wskazać dokładny okres, jaki należy objąć ubezpieczeniami, informację o zatrudnieniu na etatach (świadectwa pracy),

 

  1. c)      wskazać również okres, za jaki ewentualnie nie obejmować ubezpieczeniami z tytułu prowadzonej działalności twórczej/artystycznej (np. działalność twórcza nie była prowadzona z w okresie od – do z powodu……),

 

  1. d)      po dokonaniu wpłaty należy przekazać kopię wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Termin płatności

Twórcy i artyści zobowiązani są opłacić obliczoną składkę za okresy wsteczne w terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję Komisji (tj. do 10. dnia następnego miesiąca).