ZADBAJMY O SWOJE INTERESY

TWÓRCY I ARTYŚCI WYKONAWCY BĘDĄ MOGLI SKORZYSTAĆ Z MOŻLIWOŚCI OPŁACANIA WSTECZ SKŁADEK EMERYTALNYCH TYLKO DO 1 LIPCA 2018 R.

To bardzo ważna informacja dla twórców i wykonawców, ponieważ tego dnia wchodzą w życie zmiany przepisów ubezpieczeniowych i tego dnia zmienia się  termin składania deklaracji rozliczeniowych i opłacania składek do ZUS przez twórców i artystów, którzy uzyskali decyzje Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców.

Ta decyzja oznacza, że  wnioski do Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców  MKiDN należy złożyć w najbliższym czasie, ponieważ po  1 lipca 2018 br.  twórcy i artyści wykonawcy nie będą  mogli skorzystać z możliwości opłacania wstecz składek emerytalnych.

Stanowisko w sprawie  przedmiotowej interpretacji prezes ZUS przedstawił w pismach skierowanych do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej (w załączniku) oraz do ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Niektóre oddziały ZUS już wcześniej kwestionowały zasadność art. 47 ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych (SUS ) z 1998 r, ale art. 47 ustawy nadal obowiązuje. Sądy, w tym SN , często podtrzymywały to stanowisko. Wielu twórców i artystów, mając taką możliwość, opłaciło składki, zgodnie z tym artykułem, bez odsetek. Dotyczy to w szczególności składek za lata 1974 – 1998, w wysokości 11600 zł, odprowadzanych w całości lub odpowiednio częściowo, jeżeli w tym okresie byli zatrudnieni lub prowadzili  działalność gospodarczą.

Tymczasem nowa interpretacja ogranicza niemal całkowicie możliwości opłacenia zaległych składek za ostatnie pięć lat. W konsekwencji oznacza  to konieczność opłaty w wysokości ok. 42 000 zł, co w rezultacie zwiększy przyszłą emeryturę o ok. 200 zł.

Przypominamy:

 1. aby uzyskać prawo do emerytury twórczej lub artystycznej należy wykazać się minimum 15- letnim okresem (składkowym) działalności twórczej lub artystycznej
 2. okres nieskładkowy nie może przekroczyć 1/3 okresów składkowych
 • kobiety: + 5 lat  okres nieskładkowy (studia, dzieci lub nietwórczy składkowy – razem min 20 lat) ,
 • mężczyźni: +2 lata nietwórczy składkowy + 8 lat okres nieskładkowy (studia, wojsko – razem min 25 lat)

W artykule 8 ustawy z  13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w punktach 7, 8, 9 zapisano: 

„7. Za twórcę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się osobę, która tworzy dzieła w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego.

 1. Za artystę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się osobę wykonującą zarobkowo działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów.
 2. Uznanie działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenie daty jej rozpoczęcia następuje w formie decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej przy ministrze właściwym do spraw kultury.”

Warunki określające uznanie wcześniejszego wieku emerytalnego określa rozporządzenie Rady Ministrów z  7 lutego1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

„Par. 12 Pracownik wykonujący działalność twórczą

 1. Pracownik wykonującydziałalność twórczą lub artystyczną w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin nabywa prawo do emerytury jeżeli spełnia łącznie następujące warunki

1) osiągnął wiek emerytalny wynoszący dla:

 1. a)tancerza, akrobaty, gimnastyka, ekwilibrysty, kaskadera – 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn,
 2. b)solisty wokalisty, muzyka grającego na instrumentach dętych, tresera zwierząt drapieżnych – 45 lat dla kobiet i 50 lat dla mężczyzn,
 3. c)artysty chóru, żonglera, komika cyrkowego, aktora teatru lalek – 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
 4. d)aktorki, dyrygentki – 55 lat,
 5. e)muzyka grającego na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych oraz klawiszowych, operatora obrazu filmowego, fotografika – 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,

2) wiek emerytalny osiągnął w czasie zatrudnienia lub w ciągu 5 lat od ustania zatrudnienia,

3) ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat działalności twórczej lub artystycznej.

UWAGA

 • Nawet jeden miesiąc opłaconego okresu składkowego daje możliwość uzyskania minimalnej emerytury oraz uzyskania ubezpieczenia z NFZ dla osób urodzonych po 1 stycznia 1949 r.
 • Jeżeli nie skorzystamy  z prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę mamy  możliwość uzyskania rekompensaty,  tj. podwyższenia kapitału emerytalnego o: podstawa x okres  (liczba  miesięcy opóźnienia, np : 1000 zł x 60 miesięcy (5 lat) = 60 000 zł).

ZZTK

 

ZUS-MKiDN2

ZUS-MKiDN3

ZUS-MKiDN4