Przypominamy o składkach

Szanowni Państwo!

Początek roku jest dobrym czasem, aby zwrócić się do Państwa z przypomnieniem o obowiązku „terminowego opłacania składki członkowskiej” (art. 12 statutu ZZTK).

Mając pełną świadomość nieraz bardzo trudnej sytuacji Twórców, będących członkami ZZTK musimy mieć również świadomość konieczności utrzymania działalności biura, opłacania kosztów lokalu, telefonu … itp. Właśnie po to, aby móc skutecznie działać na rzecz Twórców!

Prosimy, aby Państwo o tym nie zapominali. Zwłaszcza, że ostatni okres był i  jest czasem bardzo aktywnych działań naszych przedstawicieli w sprawach związanych z  uregulowaniem uprawnień emerytalno-rentowych Twórców. Zarząd ZZTK podjął decyzję o utworzeniu komisji zajmującej się tymi problemami i reprezentującej Związek w MKiDN, MPiPS i ZUS.

Deklarując akces do Związku Zawodowego Twórców Kultury zobowiązywaliśmy się wszyscy do przestrzegania statutu ZZTK. Władze naszego związku w bieżącej pracy starają się jak najlepiej realizować cele i zadania ZZTK, zapisane w rozdziale II statutu (m.in. „reprezentowanie oraz obrona indywidualnych i zbiorowych praw i interesów zawodowych, społecznych i socjalnych”).

Wszelkie informacje dotyczące składek uzyskają Państwo w biurze ZZTK (ul. Daniłowiczowska 18, lok. 4A, w godzinach 10.00 – 14.00, tel. 22 826 24 15, mail biuro@zztk.pl)

Zarząd ZZTK