Odszedł Andrzej Wojtaś

Żył ciągle w biegu, zwykle załatwiał dziesiątki spraw, życzliwie i z uśmiechem. Nie miał jeszcze 63 lat. Odszedł, tak jak żył – w biegu. Trudno pogodzić się z taką śmiercią.
Był w gronie założycieli Związku Zawodowego Twórców Kultury w 2008 roku. Od początku był przez dwie kadencje sekretarzem Zarządu ZZTK.
Od listopada 1993 roku był w ZAiKS-ie. Do ostatniej chwili był sekretarzem Zarządu (od grudnia 2009 roku).
Zawodowo zajmował się tłumaczeniami filmowymi. Tłumaczył z angielskiego, niemieckiego i niderlandzkiego. Współpracował z telewizją również jako tłumacz tekstów seriali. Jego dorobek to kilkaset tłumaczeń filmowych.
Kiedy w 2006 roku powstała w ZAiKS-ie Sekcja Autorów Wersji Językowych do Filmów nikt nie miał wątpliwości, że to Pan Andrzej zostanie Szefem Zarządu tej sekcji.
Jako sekretarz Zarządu ZZTK odpowiadał za trudny i niewdzięczny odcinek pracy społecznej. Kiedy z powodu nawału zajęć i ogromnego zaangażowania rezygnował z tego sekretarzowania we wrześniu ub. roku. obiecał mi pomoc jako następczyni. Do ostatniej chwili mogłam liczyć na tę pomoc i rady wynikające z Jego ogromnego doświadczenia. Dla Związku Jego nagła, niespodziewana śmierć to ogromna strata.
Barbara Janiszewska
andrzej wojtaś