W zgodzie ze statutem Związku Zawodowego Twórców Kultury

Szanowni Państwo!

Początek roku jest dobrym czasem, aby zwrócić się do Państwa z przypomnieniem o obowiązku „terminowego opłacania składki członkowskiej” (art. 12 statutu ZZTK).

Deklarując akces do Związku Zawodowego Twórców Kultury zobowiązywaliśmy się wszyscy do przestrzegania statutu ZZTK. Władze naszego związku w bieżącej pracy starają się jak najlepiej realizować cele i zadania ZZTK, zapisane w rozdziale II statutu (m.in. „reprezentowanie oraz obrona indywidualnych i zbiorowych praw i interesów zawodowych, społecznych i socjalnych”).

Mając pełną świadomość nieraz bardzo trudnej sytuacji Twórców, będących członkami ZZTK musimy mieć również świadomość konieczności utrzymania działalności biura, opłacania kosztów lokalu, telefonu … itp. Właśnie po to, aby móc skutecznie działać na rzecz Twórców! Prosimy, aby Państwo o tym nie zapominali.

Wszelkie informacje dotyczące składek uzyskają Państwo w biurze ZZTK (ul. Daniłowiczowska 18, lok. 5A, w godzinach 10.00 – 14.00, tel. 22 826 24 15, mail biuro@zztk.pl)

Zarząd ZZTK