Sprawy emerytalne twórców i artystów w jednym oddziale ZUS-u

W związku z licznymi zgłoszeniami problemów  w sprawach emerytalnych twórców i artystów ZZTK zwrócił się do prezesa ZUS o wyznaczenie jednego oddziału ZUS –  I Oddziału ZUS w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 6/8 – do załatwiania spraw emerytalnych twórców i artystów.

ZUS

Prośba została rozpatrzona pozytywnie pod warunkiem, że każdy twórca/artysta złoży pisemny wniosek o przeniesienie jego spraw do tego oddziału.  

Oddział  przy ul.  Senatorskiej ma największe doświadczenie w załatwianiu spraw emerytalnych twórców i artystów. Może to zaoszczędzić wielu zbędnych kłopotów występujących w „terenie”, spowodowanych brakiem doświadczenia pracowników lokalnych oddziałów, w których sprawy twórców i artystów są rzadkością.

Dotychczasowa praktyka wykazała znaczne, wręcz zasadnicze, różnice w spojrzeniu na sprawy twórców i artystów  między Warszawą a „terenem”, w którym niejednokrotnie decyzje organu ZUS uniemożliwiały im uzyskanie emerytury oraz skutkowały ciągnącymi się w nieskończoność sprawami sądowymi. W tym miejscu ważna informacja – sprawy obecnie znajdujące się w sądach rejonowych muszą być do końca załatwione w sądzie, nie można ich przenieść do Warszawy.

Pełnomocnikiem do spraw emerytalnych ZZTK został Andrzej Łojko, dotychczas przewodniczący Rady Programowej Związków Twórczych przy ZZTK  oraz członek Komisji Emerytalnej MKiDN.  ZZTK planuje przeprowadzić wspólnie z ZUS w przyszłości szkolenia emerytalne dla wszystkich twórców i artystów.

Na wsparcie i interwencje w indywidualnych sprawach emerytalnych. mogą liczyć tylko członkowie Związku Zawodowego Twórców Kultury. Zapraszamy do wstąpienia do naszego związku zawodowego, którego celem jest m.in. troska o sprawy bytowe twórców i artystów. (AŁ)