„Raport o stanie polskiej kultury” (do pobrania)

Przedstawiamy Raport o stanie polskiej kultury. Wnioski i postulaty kongresu, wydawnictwo WSSMiA, pod redakcją prof. Pawła Bromskiego, w którym znajdą Państwo pełną relację z II Kongresu Twórców Kultury.

Kongres został zorganizowany przez Związek Zawodowy Twórców Kultury przy współpracy i współudziale wszystkich najważniejszych organizacji i środowisk twórczych w Polsce. Przedstawiciele środowisk artystycznych i reprezentanci związków twórczych spotkali się w Toruniu. Debatowali o stanie polskiej kultury  24 i 25 września 2015 roku.

Kliknij tutaj, aby pobrać raport w formacie PDF.