ZWIĄZEK ZAWODOWY
TWÓRCÓW KULTURY

Nasze cele

Wszystkie cele działalności Związku Zawodowego Twórców Kultury zostały wpisane w jego Statut.

Reprezentacja twórców

Reprezentujemy oraz bronimy indywidualnych i zbiorowych praw oraz interesów zawodowych, społecznych i socjalnych członków Związku.

Aktywizacja środowisk twórczych

Bierzemy udział w kształtowaniu aktywności społecznej, etyki i godności zawodowej, statusu twórców kultury oraz ochronie tych wartości.

Rozwój i szkolenia

Organizujemy i prowadzimy różne formy szkolenia związkowego oraz uczestnictwo w działalności szkoleniowej realizowanej przez innych organizatorów.

Aktywna współpraca

Aktywnie współpracujemy z innymi związkami zawodowymi działającymi, szczególnie w sferze kultury i sztuki.

Dlaczego warto?

Dlaczego warto wstąpić do Związku Zawodowego Twórców Kultury?
Wspólnie dbamy o interesy polskich twórców kultury.

Związek Zawodowy Twórców Kultury został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu z dnia 10 września 2008 roku. Związek zawodowy ma solidne umocowanie w Konstytucji RP i jest elementem ustroju państwa, z którym władze muszą się liczyć. Naszą wspólną domeną jest kultura narodowa. Dlatego musimy o nią dbać, a dbałość o kulturę narodową to dbałość o jej twórców. ZZTK zamierza objąć ochroną prawną żywotne interesy wszystkich środowisk twórczych, chce walczyć o odbudowę statusu twórcy i o restytucję emerytur twórczych, chce wywalczyć nowoczesny pakiet socjalny i lepsze warunki ochrony zdrowia dla polskich twórców kultury. Mamy nadzieję, że te cele są Ci bliskie i zechcesz o nie zabiegać razem z nami.

Wspólnie możemy zmienić rzeczywistość. Wspólnie możemy zadbać o interesy polskich twórców kultury. Dołącz do nas!

 • Związek dla twórców kultury

  Każdego dnia zabiegamy o wspólne i indywidualne interesy wszystkich polskich twórców w ramach formuły związku zawodowego.

 • Wspólny głos twórców kultury

  Wierzymy, że prężny i silny - także liczebnie - związek zawodowy polskich twórców nie raz przemówi w tych sprawach mocnym głosem.

 • Współtworzenie kultury narodowej

  Dzięki ZZTK środowisko twórców zyskało nowy, potężny oręż w walce o poprawę materialnych, socjalnych i prawnych warunków naszej pracy, czyli współtworzenia polskiej kultury narodowej.

 • Współpraca z innymi podmiotami

  Liczymy na poważną, merytoryczną i życzliwą współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, bo tylko razem mamy szansę osiągnąć to, co dziś wydaje się trudne lub niemożliwe.

Władze Związku

Dowiedz się więcej na temat składu Związku w podstronie Władze Związku.
Przesłany obraz

KRZYSZTOF DZIKOWSKI

przewodniczący Zarządu
Związku Zawodowego Twórców Kultury
Scenarzysta i literat (poeta, prozaik i dramaturg). Autor wielu tekstów piosenek oraz programów kabaretowych i musicali. Członek Rady Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, prezes Związku Autorów i Kompozytorów ZAKR.
Przesłany obraz

PAWEŁ BROMSKI

zastępca przewodniczącego
Związku Zawodowego
Twórców Kultury
Historyk filozofii, publicysta. Rektor i wykładowca w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie. Wykładowca w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.
Przesłany obraz

KRZYSZTOF SADOWSKI

zastępca przewodniczącego
Związku Zawodowego
Twórców Kultury
Muzyk jazzowy, kompozytor. Przewodniczący Rady Fundacji Muzeum Jazzu im. Leopolda Tyrmanda, przewodniczący Rady Fundacji Jazz Jamboree, członek Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAIKS i Kreatywna Polska, Obywatel Kultury.
Przesłany obraz

BARBARA JANISZEWSKA

sekretarz generalny
Związku Zawodowego
Twórców Kultury
sekretarz generalny
Związku Zawodowego
Twórców Kultury

Sekcje branżowe ZZTK


Twórcami kultury są wszyscy, którzy w sferze sztuki tworzą w szczególności utwory: słowne, muzyczne, wizualne. Twórcami kultury są zarówno ci, którzy tworzą dzieła o charakterze trwałym, jak np. utwór muzyczny, dzieło literackie, obraz malarski, rzeźba, fotografia, jak i ci, którzy uczestniczą w procesie twórczym np. artyści wykonawcy, reżyserzy, realizatorzy dźwięku, prezenterzy radiowi i telewizyjni oraz tłumacze form literackich i dzieł audiowizualnych. Związek Zawodowy Twórców Kultury reprezentuje interesy wszystkich tych środowisk dzięki działalności sekcji branżowych:

Aktualności i wydarzenia

Związek Zawodowy Twórców Kultury działa aktywnie na rzecz twórców kultury.
Przejrzyj najnowsze aktualności i wydarzenia, aby być na bieżąco.

Skontakuj się z nami!

Chcesz dołączyć do nas? Masz pytania? Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższego formularza!